Z očí do očí

Z očí do očí - jiskra přeskočí

Stačí okamžik – okamžik

Z očí do očí - jiskra přeskočí

Stačí okamžik - okamžik

Vyjádřit pohledem

Co jinak nesvedem

Co jinak nedovedem

Na první pohled

Láska na sto let

Láska, nebo nenávist

Zradit pohledem

Milovat pohledem

I zabít očima dovedem

Oči prozradí víc

Než, co lze slovy říct

Nežli řečí natisíc

Z očí do očí - jiskra přeskočí

Stačí okamžik – okamžik

Z očí do očí - jiskra přeskočí

Stačí okamžik - okamžik

Vyšlo na albech

2009