Weisse Rose

Sofie, Magdaleno -

kdo zná dnes tvoje jméno

a kdo ponětí má - co vůbec znamená

Bílá růže - bílá

nevinnost - to je ctnost

bez násilí - to je síla

Poslední noc a pak ráno

ve chvíli je dokonáno

kdo zradil stranu, vůdce a lid

ten si nezaslouží žít

ortel popravit pro výstrahu

lesknou se oči jejich vrahu

Roland ďábel, soudce - kat

umí si oběť vychutnat

Bílá růže...

Chtěli jste motiv, tak tady je

heslo hodné odboje

"někdo už musel přece začít"

přestat se třást a v koutě krčit

ukázat všem, celému světu

i my jsme Němci a stále jsme tu

se svou kůží teď na trh jdem

kéž jsme ostatním příkladem

Bílá růže...

V čase strachu a beznaděje

tehdy k zániku všechno spěje

v době temna, bídy, hrůzy

není už jiných krom hnědé lůzy?

tak hrstka mladých horkých hlav

trápí se jak změnit ten stav

debaty dlouhé do svítání

diskuze místo milovaní

Bílá růže...

Místo Goetheho, Schillera

chorobné žvásty fuhrera

namísto básní psát letáky

a po zdech hesla "pryč s vojáky"

uniformu spálit v peci

přísahat věrnost čisté věci

svoji cti - svým ideálům

svědomí a kamarádům.

Bílá růže...

Sofie, Magdaleno

nezapomenu tvoje jméno

Hansi, Sašo, Kristiáne

to vy jste muži

kdepak já NE!

Vyšlo na albech

2009