Tři flašky v regálu

Svítí lampa v lokálu, já posedávám na báru

a někde v dáli duněj kopyta.

Svítí lampa v lokálu, tři flašky trčej v regálu

a na pultě je čtvrtá dopitá.

Rf.: - Když v hrdle žízeň zabuší, jen starej blázen netuší

co je láhev s chutí vypitá, jen starej blázen netuší,

jakým svátkem pro duši je každá kapka hrdlem prolitá.

Bliká lampa v lokálu, já pořád sedím na báru

a někde blízko duněj kopyta.

Bliká lampa v lokálu, dvě flašky trčej v regálu

a na pultě je další dopitá.

Rf.: Když v hrdle žízeň zabuší…

Prská lampa v lokálu, já skrčenej jsem u báru

a někde v hlavě duněj kopyta.

Čadí lampa v lokálu a žádná flaška v regálu,

ta poslední je u mě dopitá.

Rf.: Když v hrdle žízeň zabuší…

je každá kapka hrdlem prolitá.

Když stovka myší kolem cupitá.

Recit.: Už zhasla lampa v lokálu..(ad libitum)

Vyšlo na albech