Osudem tvým byl Black and White

Štědrej den ve dvou dnes prožít jen s tebou jsem chtěl,

slavnostní večeře, dárky a dotyk dvou těl.

O bílých vánocích černý teď myšlenky mám,

nepřijdeš, vím, že jdeš na jinej vánoční flám.

Zpíval ti Johny Cash i černej pán Charley Pride,

to všechno tím, že byl osudem tvým Black and White.

Černá a bílá, ty barvy nic nerozdvojí,

za tvým bílým čelem se myšlenky černé rojí.

Průzračný víno a zkalený svědomí znáš,

černá je pistole, co v bílý kabelce máš.

Byla jsi něžná a byla´s jak Bonny i Clayde,

to všechno tím, že byl osudem tvým Black and White.

Teď po černým nebi se sněhový vločky honí,

namísto koledy u dveří pošťák zvoní,

na bílým papíře stojí, co dávno už znám,

namísto přání jen zpráva, co černej má rám.

Nikdy se nevrátíš zpět na jih do Riveside,

to všechno tím, že byl osudem tvým Black and White.

Vyhaslý oči a tváře jak napadlej sníh,

vějíře vrásek a na ústech strnulý smích.

Bělavý šaty a prádlo jak nejtmavší tuš,

ve zčernalý ráně na prsou blyští se nůž.

Byla´s mi vším, než jsem zjistil, že nejsi all right,

tak poslední sbohem, teď sám budu pít Black and White.