Austinské vězení

Nohy mě nesou křížem krážem celým krajem

Horkej pot prosakuje starou košilí

Hledám dům co je jen z kamení a vůbec není rájem

Ten dům co mě tam před deseti léty zašili

Chci vidět ty zdi sluncem vypražený

Co věznily mě roků dvakrát pět

Chci jednou vidět kopec na něm stojí cely šedý

Chci zvenku vidět to co zevnitř znal jsem deset let

Až svoje kroky zastavím před branou

Tou branou za níž deset let jsem dřel

Pak zamávám těm zdem co zarostlý jsou révou planou

Pak zamávám svým kloboukem těm oknům beze skel

(přechod o tón výš)

Chci vidět ty zdi sluncem vypražený

Co věznily mě roků dvakrát pět

Chci jednou vidět kopec na něm stojí cely šedý

Chci zvenku vidět to co zevnitř znal jsem deset let

Až svoje kroky zastavím před branou

Tou branou za kterou jsem dřel a spal

Pak zamávám těm zdem co zarostlý jsou révou planou

Pak zamávám svým kloboukem a půjdu klidně dál

Vyšlo na albech