Stanica podlugovi

Zima je bila sa puno snijega

Cek'o sam za Travnik vezu

Stresla je snijeg s plave kose

Cekajuci voz za Brezu

Zima je bila s puno snijega

Vozovi mnogo novih lica nose

Ali nje nema da kao onda

Strese snijeg sa svoje kose

I ja ne mogu, sve i da hocu

Zaboraviti plavu kapu

A vozovi idu, danju-nocu

Kroz Podlugove, kroz Podlugove