Temelín

Matka, otec, dcera, syn

Kouří, kouří Temelín

Matka, otec, dcera, syn

Kouří, kouří Temelín

Kouří stará, kouří starej

Kouří dcera, kouří syn

Proč by nemoh prach a broky

Hulit taktéž Temelín

Temelín, Temelín

Starý, dobrý Temelín

Temelín, Temelín

Krásný, věrný Temelín

Pankáč, somrák, máňa, skin

Kouří, kouří Temelín

Pankáč, somrák, máňa, skin

Kouří, kouří Temelín

Kouří pankáč, kouří somrák, kouří máňa, kouří skin

Proč by nemoh prach a broky hulit taktéž Temelín

Temelín, Temelín

Starý, dobrý Temelín

Temelín, Temelín

Krásný, věrný Temelín

Temelín, Temelín

Starý, dobrý Temelín

Temelín, Temelín

Krásný, věrný Temelín

Všechno je zde na pokyn, hučí, hučí Temelín

Všechno je zde na pokyn, hučí, hučí Temelín

Stejně jako boží hudba chlapíků Led Zeppelin

Stejně tak lahodí uchu, když zahučí Temelín

Temelín, Temelín

Starý, dobrý Temelín

Temelín, Temelín

Krásný, věrný Temelín

Čin, čin

Vyšlo na albech