Vzbuďte mě až budu u konce

Ležim, koukám do stropu

všude je ticho, čekám

popelník plní se k povrchu

snad ještě žiju, doufám

Pomalu mi čas ubíhá

hodiny netikaj, neslyšim

každá chvíle je pomíjivá

dál nevím, z okna vyskočím

Čas už se zastavil

hodiny dotikaj, napořád

někdo volá, všechno bych vyměnil

za NĚCO…co dál dodat…

Ležim, koukám pod víko

zas už jen ticho mě čeká

je to tu fajn, jen mi je líto

že zažít něco, se tady nedá

R: Smrt nebo nic, co teďka zažívám

Nebo snad obojí, těžko to rozpoznám

NĚCO místo ničeho, těžko se dohledám

Asi jsem u konce, ani už nedejchám

Vyšlo na albech