Horizont události

Daleká je cesta

k novým obzorům

horizont se sklání

nad mou tvář

duhové jsou barvy

nad tím údolím

poznávám tě celou

v paprscích

Půjdeš za mnou

půjdeš se mnou

za horizontem

události spí

tam v černých jámách

se odevzdávám

a pronikám

do světů ukrytých

Jak připojený cyborg

lehce naslouchám

na digitálních cestách

v povětří

v paprscích se vznáším

vidím tvoji tvář

je v dešti čísel krásná

jako nikdy dřív

Půjdeš za mnou

půjdeš se mnou

za horizontem

události spí

tam v černých jámách

se odevzdávám

a pronikám

do světů ukrytých

Půjdeš za mnou

půjdeš se mnou

za horizontem

události spí

tam v černých jámách

se odevzdávám

a pronikám

do světů ukrytých

Vyšlo na albech