Pandora

Rád ťa skúmam vždy keď spíš

Vidím, čo ty nevidíš

Trochu ako skrývanie

Ja ťa vidím, ty mňa nie

Nevadí, že sám tu bdiem, ok

Prezrádzaš, čo vedieť chcem

Akýsi starý vynil nám tu hrá

Taká zvláštna pohoda

Pieseň tejto podobná

Tam spolu krútime sa celkom pomaly

Tam spolu spájame sa tak dokonalí

Rád sa dívam, vždy keď spíš

Vidím, čo ty nevidíš

Malé krásne stvorenie, ó nie

Celkom ako na hranie

Rád sa pridám, vieš, hrozne rád spím tiež

Asi mi neodpovieš

Jeden tajný kút len pre nás poznám

Voľba nie je náhodná

Cesta tam je slobodná

Tam spolu vnárame sa celkom pomaly

Tam spolu spájame sa tak dokonalí

Tam spolu krútime sa celkom pomaly

Tam spolu spájame sa tak dokonalí

Si ako sladký pocit po zmrzline

Čo sa v ústach vždy tak rýchlo rozplynie

Vyšlo na albech

2006