ZRPŠ (Pri poslednom litri vína)

Výborná, kľúč od krásnych prázdnin

Výborná, tá známka detských snov

Príliš vzácny výskyt v riadkoch žiackej knižky, Výborná

Ak, tak z telocviku máva zvláštnu príchuť - výborná

Priatelia, tí vždy pri sebe stáli

Priatelia, tí mali svoj tajný kód

Fúzy dejateľom, zápas s vlastným telom, priatelia

Vážnosť prvej zbierky úsmev krásnej Vierky, z piatej A.

R: [:Pri poslednom litri vína, každý rád si zaspomína

Na ten čas pomalý, čas malín

Teraz sme už združení v rodičovskom združení

Rodičov a priateľov našich škôl:] opak..

Výborná, kľúč od krásnych prázdnin

Výborná, tá známka detských snov

Známa biela kostra stále mátal postrach triednych kníh

Fajčil na záchode bude z neho vrah a zlodej, záletník.

Dievčatá, tie pri nás vždy stáli

Dievčatá, poznali náš tajný kód

Láska na výlete, výprask v kabinete nebolí

Kým sme stáli v kúte, hrial nás v duši útek do polí.

R: [:Pri poslednom litri vína, každý rád si zaspomína

Na ten čas pomalý, čas malín

Teraz sme už združení v rodičovskom združení

Rodičov a priateľov našich škôl:] opak..

Vyšlo na albech

2005