Vrabec Vševed

Vrabec vševed,

majster klebiet,

môže vedieť,

všetko vedieť.

Nosí sako, klobúk zelený,

môže kresliť krídlom na steny.

Vrabec vševed,

veru je pán.

Kam chce letí,

medzi deti.

A nepotrebuje aeroplán,

podľa toho aký len má plán.

A preto pozor na vrabca,

vrabec sa podobá na chlapca.

Celý je strapatý,

od hlavy po päty.

Grimasy robí rád,

na dvore chce mať hrad.

A preto pozor na vrabca,

vrabec sa podobá na chlapca.

Celý je strapatý,

od hlavy po päty.

Grimasy robí rád,

na dvore chce mať hrad.