Učiteľka tanca

Otcov oblek biele manžety

Vreckové som dostal od tety

Učiteľka tanca je moj sen

Před ňou pod nohama strácam zem

Má lahký krok a má štíhly driek

Smutné oči farby fialiek

Opája ma voňou Chanel 5

Len pre nás dvoch hudba musí znieť

Učiteľka tanca ma učí

Ako dámy držať v náručí

No a postačí len málo slov

Keď sa v rytme tanga vznášam s ňou

Lokálom už tango tiché znie

Tango to je lásky vyznanie

Klavirista hrá dnes iba nám

Zrazu cítim že sa červenám

Učiteľka tanca ma učí

Ako dámy držať v náručí

No a postačí len málo slov

Keď sa v rytme tanga vznášam s ňou

Učiteľka tanca je moj sen

S ňou sa celkom ináč krúti zem

Má lahký krok a má štíhly driek

Smutné oči farby fialiek

Ja da da da da da dá da dáá…

Vyšlo na albech

1973
2005