Spomínam

Izba je plná šera,

ráno sa derie roletou.

Kde sme to boli včera,

koľkého je dnes.

Spomínam, spomínam.

A čo tu vonia od kvetov.

Spomínam, spomínam.

A čo tu vonia od kvetov.

Keby som aspoň vedel

hodiny kedy zastali.

V hlave mám ostrý predel,

umývam si tvár.

Spomínam, spomínam.

A tvár sa smutne zatvári.

Spomínam, spomínam.

A tvár sa smutne zatvári.

Otváram oblok, dýcham letný vzduch.

Nad sebou trocha zakývať.

Tak podíď bližšie, prekroč ten môj kruh.

Prekroč ten môj kruh.

A zaklam, že to nie je klam.

Spomínam, spomínam.

Spomínam, spomínam.

Ráno mi sedí v byte,

smeješ sa v mojej košeli.

Keď na to vlastne príde,

dávno som už tvoj.

Spomínam, spomínam.

To obaja sme vedeli.

Spomínam, spomínam.

To obaja sme vedeli.

Otváram oblok, dýcham letný vzduch.

Nad sebou trocha zakývať.

Tak podíď bližšie, prekroč ten môj kruh.

Prekroč ten môj kruh.

A zaklam, že to nie je klam.

A zaklam, že to nie je klam.

Spomínam, spomínam.

Spomínam, spomínam.

Spomínam, spomínam.

Spomínam, spomínam.

Vyšlo na albech