Putovná estráda

Putovná estráda,

s hudbou a neškodným

nábojom satiry.

Herci a speváci,

sto rokov na cestách,

vstup dávno stratili.

V hľadiskách diváci,

chladní a zúfalí

z toho, že platili.

Celá šnúra pomýlená,

z ___ ušla žena,

hotely bez teplej vody,

v izbách striehnu hladné pavúky,

pri návrate bolia schody,

baletkám je clivo za vnukmi,

v zákulisí smútok visí,

v rekvizitách pištia myši,

kapelníka bolia zuby,

komici sa kopú do zadku,

neprišiel ten, ktorý sľúbil,

ináč je to všetko v poriadku.

Putovná estráda,

s hudbou a neškodným

nábojom satiry.

Herci a speváci,

sto rokov na cestách,

vstup dávno stratili.

V hľadiskách diváci,

chladní a zúfalí

z toho, že platili.

Pred prestávkou prišlo číslo,

zabudlo sa tváriť kyslo,

z pódia sa ozval život,

ženy držia mužov za rukáv,

rekvizitár rozlial pivo,

všetci cítia čo sa ponúka,

potápačom perla v mušli,

vyhasnutí aby ušli,

s prvou láskou na kraj noci,

nežná čistá trojka z chovania,

zrazu majú všetci pocit,

že je to do nich zamilovaná.

A v spánku pôjdu za ňou

až na samý kraj sveta.

S blednúcou spomienkou

v azyle pruhovaných perín.

To dievča spieva o láske

a sama tomu verí,

že sa nedá, že sa nedá

prežiť život bez lásky.

To sa niekde stala chyba

keď ju stretli a prepásli,

teraz vedia, že sa nedá

prežiť život bez lásky.

Vyšlo na albech