Poklony

Pokloňme sa

cibuľovej kráľovnej

za sklenené zámky,

ktoré rastú v nej.

Pokloňme sa, pokloňme sa!

Veličenstvu jahode,

na ktorej jar svieti

v plnej nahote.

Pokloňme sa, pokloňme sa!

Nádhernému muškátu,

čo má hlavu

z toľkých vôní ustatú.

Pokloňme sa, pokloňme sa!

Nepriateľstvu žihľavy,

tá nás učí,

že humor je pichľavý.

Pokloňme sa, pokloňme sa!

Pokloňme sa

služobníctvu komínov,

ktoré učia,

že život je o inom.

Pokloňme sa, pokloňme sa!

Ružiam a ich zamatu,

za tú prísnu krásu

snehom zaviatu.

Pokloňme sa, pokloňme sa!

Chápajúcej jeseni,

ako druhej strane

keď si vznešený.

Pokloňme sa, pokloňme sa!

Pokloňme sa

vôňam, farbám, pôvabom,

ktoré halí večer

modrým hodvábom.

Pokloňme sa, pokloňme sa!

Za námahu vôkol nás,

za jar, leto, jeseň,

zimu, mráz.

Pokloňme sa, pokloňme sa!

Vyšlo na albech