Podnájom

Slnko visí ako kufor s májom

Amaj7

Sťahujem sa k tebe na podnájom

Sťahujem sa k tebe na podnájom

Mám len skriňu plnú nôt a piesní

Amaj7

Mám aj budík, aby som bol presný

Mám aj budík, aby som bol presný

Na začiatok netreba mať veľa

Stačí, že sme majiteľmi cieľa

Stačí, že sme majiteľmi cieľa

Stačí, že sme majiteľmi cieľa

Stačí nám, že vieme kresliť domy

Vieme deliť zlé i dobré dvomi

Stačí nám, že štyri steny máme

Ostatné, to predsa príde samé

Na začiatok netreba mať veľa

Stačí, že sme majiteľmi cieľa

Stačí, že sme majiteľmi cieľa

Stačí, že sme majiteľmi cieľa

Stačí, že sme majiteľmi cieľa

Stačí, že sme majiteľmi cieľa