Pieseň o vtákovi

Nad vežami hláv a sŕdc,

nad svetlami v okienkach,

letí svetu spievajúc

k ďalekému hniezdu, vták.

Plav mu letí za lesy,

nad slnečnou detskou hrou.

Perly piesní zavesí

medzi lístie javorov.

Na krídlach mu visí svet,

malým srdcom zápasí

s vetrom o svoj vtáčí let,

po tú cestu do krásy.

Možno, že ho zima skolí,

ticho padne z oblohy.

Na cintorín zimných polí,

tulákovi pod nohy.

Neunesie toľko tiaže,

spievať, letieť, milovať.

Nájdu ho a povedia, že

zabila ho inovať.

Na krídlach mu visel svet,

malým srdcom zápasil

s vetrom o svoj vtáčí let,

po tú cestu do krásy.

Neuniesol toľko tiaže,

spievať, letieť, milovať.

Nájdu ho a povedia, že

zabila ho inovať.

Zabila ho inovať.

Zabila ho inovať.

Vyšlo na albech