Mladosť

Mladosť to nie je len bez vrások tvár

v občianskom zápis že máš rokov pár

len krásna nádej, že všetko už vieš

krajinou lásky kde túlať sa smieš.

Mladosť je nádej a je niečo viac

Emi

Viac ako snívať,

v oblakoch bývať

Emi

v noci sa dívať

na mesiac ...

Vieme byť vážny a vieme sa smiať

Dostávať lásku a priateľstvo dať

Vo vlasoch hviezdy a dni plné krás

Mladosť je zázrakov čas.