Kapitán láska

Kapitán Láska, miláčik žien,

kapitán Láska obsadil nábrežie,

kapitán Láska na výložkách,

kapitán Láska má hviezdny prach.

Kapitán Láska keď ma zavolá,

hoci nevojak, pôjdem do boja,

Kapitán Láska, aj keď nezvíťazí,

kapitán Láska má prečo žiť.

Kapitán Láska,

kapitán Láska,

kupliar a básnik,

tú hru rád hrám s ním.

Kapitán Láska,

kapitán Láska,

učí nás snívať

tak ako on,

na svet sa dívať

tak ako on.

Kapitán Láska,

kupliar a básnik,

kapitán Láska,

učí nás snívať,

na svet sa dívať

tak ako on.

Kapitán Láska keď ma zavolá,

hoci nevojak, pôjdem do boja,

Kapitán Láska, aj keď nezvíťazí,

kapitán Láska má prečo žiť.

Kapitán Láska,

kapitán Láska,

učí nás snívať

tak ako on,

na svet sa dívať

tak ako on.

Vyšlo na albech