Faust a margaréty

Nie som žiadny Faust,

múdry doktor vied,

prednosť dávam rád

kráse margarét.

Faust mal Margarétu, ja margaréty,

hľadal vraj, čo mám aj ja v pláne,

Faust mal Margarétu, ja margaréty,

hľadal vraj, čo mám aj ja v pláne.

Faust mal Margarétu, ja margaréty,

hľadal vraj, čo mám aj ja v pláne,

Faust mal Margarétu, ja margaréty,

vedú ma od brány k bráne.

Nie som žiadny Faust,

múdry doktor vied,

prednosť dávam rád

kráse margarét.

Faust mal Margarétu, ja margaréty,

hľadal vraj, čo mám aj ja v pláne,

Faust mal Margarétu, ja margaréty,

hľadal vraj, čo mám aj ja v pláne.

Faust mal Margarétu, ja margaréty,

hľadal vraj, čo mám aj ja v pláne,

Faust mal Margarétu, ja margaréty,

vedú ma od brány k bráne.

Vyšlo na albech