Dievčatá v oblakoch

Dievčatá v oblakoch

nevedia čo je zvyk.

Chcú padať za láskou

do nocí boľavých.

Opiť sa rosou

a počuť si srdce biť.

V krajine prstov

a dotykov zablúdiť.

Vyzuť sa z topánok,

odletieť zo Zeme

na tajnú planétu,

o ktorej nevieme.

A iba letná noc, letná noc o tom vie,

že v studni pod blúzkou,

tou cestou preúzkou,

vybehnú na svoje najkrajšie poschodie.

Dievčatá v oblakoch

lásku chcú iba ju.

S hviezdami vo vlasoch,

k tomu sa vracajú.

Celé sú od rosy,

od vánku, od noci.

Na perách prvý bozk,

kradli ho s ovocím.

A vôbec nevedia

prečo tak šťastné sú.

Kamienok v topánke

domov si prinesú.

A iba letná noc, letná noc o tom vie,

prečo im kamienok

vypadol z topánok,

prečo sú červené, prečo sú voňavé.

Vyšlo na albech