Bláznove byty

Chcel som bývať na chodníku

na chodníku do poľa.

Prežiť s tebou lásku tichú

ty však si tam nebola

ty však si tam nebola.

Chcel som bývať v strunách huslí

život by bol ako slák.

Kam tie chvíle, kam len ušli

zoškrabal sa aj ten lak

zoškrabal sa aj ten lak.

Chcel som bývať niekde hore

Pánu Bohu za chrbtom.

Vidieť letné rána skoré

ale padol aj ten dom

ale padol aj ten dom.

Chcel som bývať vo vagóne

ktorý nikam nechodí.

Ty si myslíš dodnes o mne

že ma lákal vždy len dym

že ma lákal vždy len dym.

Teraz bývam riadne v byte

ale v duchu stále som

v poli, v husliach, v lesnom kryte

v skvelých bytoch pre bláznov

v skvelých bytoch pre bláznov

v skvelých bytoch pre bláznov

v skvelých bytoch pre bláznov.