Potravní řetězec

Malej pán žere kmána,

velkej pán malýho pána,

a ten co je největší

tak ten zcela bez řečí,

žere všechny co jsou menší.

Jako pán žere kmána,

tak i kmán žere pána,

čím je ten pán menší

tím hůř se s ním točí,

protože kde nic není

tam ani smrt.

Ref.:

Potravní řetězec, buzerace.

Potravní řetězec, honorace.

Potravní řetězec, buzerace.

Potravní řetězec, hovnorace.

Vyšlo na albech