Po to jesteś na świecie

Przyszіam na њwiat po to

Aby spotkaж ciebie

Ty jesteњ moim sіoсcem

A ja twoim niebem

Po to jesteњ na њwiecie

By mnie tuliж w ramionach

Cuda cuda opowiadaж

I z miіoњci konaж

Przyszіam na њwiat po to

Aby kochaж ciebie

Ty jesteњ moim sіoсcem

A ja twoim niebem

Dla ciebie chcк byж pierwsza

Dla ciebie zawsze mіoda

Dla ciebie piкkna

Jak liana giкtka

Zielona i zamszowa

To dla naszych oczu

Bo piкknoњж siк broni

I dla twoich czuіych

Dla twoich czuіych

Niecierpliwych dіoni

Przyszіam na њwiat po to

Aby spotkaж ciebie

Ty jesteњ moim sіoсcem

A ja twoim niebem

Po to jesteњ na њwiecie

By mnie tuliж w ramionach

Cuda cuda opowiadaж

I z miіoњci konaж

Przyszіam na њwiat po to

Aby kochaж ciebie

Ty jesteњ moim sіoсcem

A ja twoim niebem

Vyšlo na albech