List z Batumi

Serdecznie witam witam tych którzy

Już wstali dzień będzie krótszy

Od najdłuższego dnia w roku

Lecz zapowiada się wspaniale

Serdecznie witam witam tych którzy

Już wstali

Na świecie ruch ciągle coś się dzieje

Nadzieje zwiastuny na nowe stulecie

Przesuwają budują lub znoszą granice

A ty z Batumi listy do mnie piszesz

Fala rozbija się o brzeg przez piach

Kamienie sączy się do ziemi

Szybuje w niebo łączy się z chmurami

W obiegu natury opada bez granic

Krótkie sygnały zdania nieskończone

Nazbyt osobiste żeby głośno mówić

Codziennie krótkie wiadomości tekstowe

Miłosne sygnały sygnały z Batumi

Fala rozbija się o brzeg przez piach

Kamienie sączy się do ziemi

Szybuje w niebo łączy się z chmurami

W obiegu natury opada bez granic

Serdecznie witam witam tych którzy

Już wstali dzień będzie krótszy

Od najdłuższego dnia w roku

Lecz zapowiada się wspaniale

Serdecznie witam witam tych którzy

Już wstali

Vyšlo na albech