Muzika

Bobo Kantor/Zdeněk Novák

V mé mysli oáza jak v poušti Gobi stojí

jindy zas vlídná jako korálový had

já stojím bosý, ona kráčí v plné zbroji

když čekám dar, tak ona vždycky začne brát

Nést ji křížem krážem

je všech a na noc nezamyká

Já jsem do ní blázen

má jméno Muzika

Ptám se na jméno a to, co se za ním skrývá

přehlížím jiné i ty, co mě chtějí mít

vždyť se tak snažím, no tak ať se na mě dívá

před ní jsem nic, jsem jako vybydlený byt

Nést ji křížem krážem

je všech a na noc nezamyká

Já jsem do ní blázen

má jméno Muzika

Cítím už každou tepnu

žít s ní chci každý den

své tělo více vzepnu

srdce chce ven

Píseň je přímá věta

nejpřímější co znám

kdyby byl konec světa

já to nepoznám

V mé mysli oáza jak v poušti Gobi stojí

jindy zas vlídná jako korálový had

já stojím bosý, ona kráčí v plné zbroji

když čekám dar, tak ona vždycky začne brát

V mé mysli...

Jindy zas vlídná...

Já stojím bosý...

Když čekám dar, tak ona vždycky začne brát

Vyšlo na albech