Místo slov

Bobo Kantor/Zdeněk Novák

Přicházím k úpatí hory té nejvyšší

nad hlavou mám svůj cíl

tam můj hlas uslyší

Přání mám, aby ti, co mě tu provází

nenesli v srdcích svých, že si jich nevážím

Mám v paměti pár moudrých rad

prý mám jít a lidem to najevo dát

najít místo nejvyšší

kde mě nikdo neztiší

prostě místo, odkud všichni uslyší

Vítr můj zoufalý výkřik dusí

bouře svírá moje rty jak šílená

kdo chce něco říct, ten stát tu musí

každý z vás pro můj svět příliš znamená

Potkávám jiné na cestě své zpáteční

nemluví, já však vím,co mají společný

Mám v paměti pár moudrých rad...

Vyšlo na albech