Opera bez hudby V chaloupky stínu

V chaloupky stínu

Libreto opery

(Na jevišti sedí sousedé s fajfkami a staročeskými čepicemi. Vejde Jíra,

rovněž s fajfkou a čepicí. Na zádech má nůši.)

1. soused:

Hej hola, sousede!

Hej hola! Hola! Hola! Hola!

Hej hola, sousede!

Hej hola. Hej hola. Hej hola.

Jíra:

Zdá se, že mě někdo volá.

Kdo to může být?

Kdo mě tady ruší

a nedá mi klid,

když jdu domů s nůší?

Kdo to může být?

Není to snad pěnkavice?

Sousedé:

Chacha, chacha, chacha!

Jíra:

Nebo zvonek ze zvonice?

Sousedé:

Chacha, chacha, chacha!

Jíra:

Raději se rozhlédnu,

kolem sebe pohlédnu.

Sousedé:

Raději se rozhlédne,

kolem sebe, kolem sebe, kolem sebe pohlédne.

Jíra (rozhlédne se a spatří sousedy):

To jsem se lek a zastyděl,

že jsem vás hnedle neviděl.

Já se tu plahočím, žízní snad zhynu,

vy si tu sedíte v chaloupky stínu.

1. soused:

V chaloupky stínu dobře

2. soused:

dobře

3. soused:

dobře

4. soused:

dobře

1. soused:

dobře

2. soused:

dobře

3. soused:

dobře

4. soused:

dobře

1. soused:

dobře

2. soused:

dobře

3. soused:

dobře

4. soused:

dobře

1. soused:

nám.

2. soused:

Pověz, Jíro, kde jsi byl,

a jak jsi tam po, po, po,

popo, popo, popo, pořídil?

Jíra:

Byl jsem ve městě

porozhlédnout se po nějaké nevěstě.

Sousedé:

Hleďme ho!

Jíra:

Vyšel jsem hned za rozbřesku.

Sousedé:

Hleďme ho!

Jíra:

Zvolil jsem si mezi poli stezku.

Sousedé:

Hleďme ho!

Jíra:

Aj, kroky!

Ne, to vzletěl skřivánek.

A zpívá, jásá, až to v srdci hraje.

Hlásej, ptáčku, hlásej, hlásej dobrý den…

Sousedé:

Dobrý den, dobrý den…

Jíra:

Aj, dobrý den.

Z trávy kvítek raný vstal,

jitra záři políben, aj, políben.

Jásej, zpívej, jásej, skřivánku,

pozdrav růže červánků,

jásej, zpívej, jásej, zpívej, jásej, jásej!

3. soused:

Tož nevěstu jsi hledal, povídáš,

Pak nám tedy pověz, kde ji máš.

Jíra:

Chodil jsem po náměstí,

neměl jsem žádné štěstí.

Ženských tam bylo jako v úle včel,

tu, co jsem hledal, jsem však nenašel.

4. soused:

Jaká by byla dle tvého gusta?

Maličká, dlouhá, tenká či tlustá?

Jíra: Hledal jsem nevěstu s holou zadnicí,

která by nezhrdla chudou světnicí.

2. soused:

Pověz, Jíro, na mou duši,

proč jsi hledal ženu s nůší?

Jíra:

V nůši mám, sousedé, deku na přikrytí,

abych ji nevedl s nahou řití.

1. soused:

Ženy se ti zachtělo, Jíro?

K čemu, k čemu, k čemu? Není ti lépe samotnému?

Jíra:

Domek by mi vysmýčila,

domek by mi vysmýčila,

domek by mi vysmýčila,

ženuška ta moje milá.

Sousedé:

Což bys to sám nesvedl?

Jíra:

Vysmýčiti, vysmýčiti,

s tím si umím poraditi.

Zamésti a vynést smetí,

kdo by mi však rodit děti?

2. soused:

Pravdu máš!

Sousedé:

On pravdu má!

2. soused:

Pravdu máš!

Sousedé:

On pravdu má!

2. soused:

Pravdu máš!

Sousedé:

On pravdu má!

2. soused:

Děti jak známo vznikají,

když se dva mají rádi.

Smysl pro pořádek však nemají,

vysmýčený domek ti zase zaneřádí.

Jíra:

Pravdu máš!

2. soused:

Já pravdu mám!

(Sousedé vstanou a postaví se – sepjaté dlaně na prsou – do řady.)

1. soused (pětiverší několikrát opakuje):

Rozmysli si, Jíro, rozmysli,

na své štěstí dobře pomysli.

Ty v domečku máš svatý klid,

můžeš chodit do hospody,

karty mastit, pivo pít.

(Ve chvíli, kdy 1. soused recituje 3. verš podruhé, přidá se s recitací

celého pětiverší 2. soused. Hned na to stejným způsobem 3.,

pak i 4. soused. Nakonec i Jíra. Text je tedy u každého z recitujících

kánonicky posunut, a vznikne tak pozoruhodný zmatek.)

Jíra:

Rozmyslím si, chlapci, rozmyslím,

na své štěstí dobře pomyslím.

Já v domečku mám svatý klid,

budu chodit do hospody,

karty mastit, pivo pít.

Sousedé:

Ejchuchu!

(Závěrečný akord z magnetofonového záznamu.)

Vyšlo na albech