Jára Cimrman

Jára Cimrman

Jára Cimrman je český génius a všeuměl - dramatik, básník, hudebník, učitel, cestovatel, filozof, vynálezce, vědec, kriminalista, sportovec - osobnost svým významem srovnatelná s da Vincim. Jára Cimrman má v české kultuře značný ohlas a dokonce získal nejvyšší počet hlasů v celonárodní anketě Největší Čech. Narodil se někdy mezi lety 1869 a 1873. Místem Cimrmanova stáří byla pojizerská obec Liptákov, datum a místo úmrtí není známo.

Cimrman se uplatnil nejen na poli hudby. Posuďte sami: Jára Cimrman předložil americké vládě projekt Panamského průplavu včetně libreta stejnojmenné opery. Reformoval haličské školství. S hrabětem Zeppelinem konstruoval první vzducholoď s tuhou konstrukcí ze švédské oceli a s gondolou z českého vrbového proutí. Jako anarchista vyhoštěný z Německa si nesl v osobních dokladech záznam „strůjce nepokojů“, což vedlo švýcarskou firmu Omega k nabídce, aby zdokonalil setrvačník dámských hodinek Piccolo. Zároveň v těžkých podmínkách tamních Alp zavedl (a po nějaký čas také vykonával) funkci porodního dědka. Dále zkoumal život polárních Samojedů a na útěku před vyhladovělým kmenem Mlasků minul severní pól o pouhých sedm metrů. V Paraguayi založil loutkové divadlo. Ve Vídni založil kriminalistickou, hudební a baletní školu. Vedl obsáhlou korespondenci s G. B. Shawem, na niž bohužel zarputilý Ir neodpovídal. Vynalezl jogurt.

Zobrazit méně