Dětské oči

*: Ná na nananá...

1. Vychovali obě děti, protloukli se životem,

nevšimli si, jak čas letí tam někde venku za plotem,

vychovali obě děti, jak to nejlíp uměli

a moc si přáli ještě třetí, ale nakonec ho neměli.

*: Ná na nananá...

2. První kroky, první slova psali si do notýsku,

nejdřív poprvé a potom znova s důvěrou v hrady na písku,

chvíle štěstí, probdělý noci, duše tak čistý bez výhrad,

rozbitý kolena, dětský nemoci, pak začli jiný na ty listy psát.

R: Jen dětské oči září víc,

než betlémská kometa,

Dm Fm

než všechny světla létavic,

než všechny světla světa.

3. Holka se jim dobře vdala, kluk je přes vánoce na horách,

volal a Tichá noc do toho hrála, všechno nejlepší, ať nemaj strach,

tak si tiše večeři snědli, víno pili, nahlas se smáli,

v očích slzy, když je k sobě zvedli, už je to tady a toho jsme se báli.

R: Jen dětské oči září víc...

R: Jen dětské oči září víc...

*: Ná na nananá...