Nešlap, nelámej

Ami

Přišels ke mně jak bys mávl křídly

Hmi

jiné ruce oči, jiná řeč.

S tebou naděje, co předtím řídly

snad se mi vrátí.

Ami

Znám tě odjakživa, znám tě chvíli

Hmi

žiju zeleně jako horská kleč.

Ale dokážu-li růst a sílit

D4 D7

nepoznám zatím...

R: Nešlap nelámej

cosi ve mně teprv klíčit začíná

Těch co všechno chtějí hned je většina

Ale k čemu je ten věčný spěch?

Ten kdo slepě koně bodá do slabin

Sotva povšimne si prvních jeřabin

Jeden ve druhém se nejdřív hledáme

D4 D7

V srdci výhonky když klíčí neznámé

Nešlap nelámej

Přišels ke mně jako déšť co křísí

vrací poloslepím očím jas.

Žily pro nikoho, teď jsou čísi

patří jen ke tvým.

Znáš mě odjakživa, znáš mně chvíli

proč by hlavní roli měl hrát čas.

Jednou vznesem se jak čápy bílí

k zeleným větvím...

R: Nešlap nelámej...