Neodcházej

Neodcházej!

Neodcházej...

A půjdeš-li, už se nevracej,

tak už se nevracej.

Až písek dnů, až písek dnů,

až písek dnů odvanou deště, odplaví deště,

pak na vše zapomenout dej.

Pak na vše zapomenou dej.

Vyšlo na albech