Blahovolně

Blahovolně spánku unikám.

Přijdou dámy, které snad jsi měl.

Chybí možná krásný muzikant,

co se na mě díval, bohužel,

čas tak zpátky

nevratný,

kde se vzal?

V chůzi vratký,

někde v nás vrávoral.

Je to dál

než se zdá,

kdys mi vůni vzal,

kdy můj sen

jsi tak lehce odepsal,

když můj sen zešílel

v nitkách košile.

Cos mi dal, tak hned si taky vzal.

Blahovolně paměť obracím,

Vyšlo na albech

2001
2006