Portugal

Portugal nu paese antico

Portugal porta 'ncopp'o'mare

fa penzà America luntana

facce scure, facce nere

facce 'e muort'e famme

Portugal u l'è un paise appeisu

Portugal u sta cu-e miande steise

u fa pensà a l'America ch'a cianse

facce scûe, facce neigre

pän di brasilien

Portugal ch'u nu porta ninte

Portugal porta 'ncopp'o'viente

Fa penzá America fetente

facce scûe, facce neigre

facce 'e muort'e famme

Taera mae, taera to

chi a taerä nu sta ciû

Terra mia, terra toia

'nterra nun sta cchiù

Vocia mia, voia toia

ca nun canta cchiù

Vuxe mae,vuxe to

che nun cantan ciû

Terra mia, terra toia

chi a taerä nu sta ciû

Vuxe mae,vuxe to

ca nun canta cchiù

Taera mae, taera to

'nterra nun sta cchiù

Vocia mia, voia toia

che nun cantan ciû

Portugal ch'u sta in faccia a ninte

e cu-Spagna u fa ûn continente

fa penzà all'Africa vicina

'nzularchia, suonane 'nfuse

staie sempre' 'nfuocate

Portugal ca sta 'nfacci'a'niente

e cu'a Spagna fa nu continente

u fa pensà a l'Africa vixinn-a

troppo su, troppo cädu

senza travaggi

Taera mae, taera to

chi a taerä nu sta ciû

Terra mia, terra toia

'nterra nun sta cchiù

Vocia mia, voia toia

ca nun canta cchiù

Vuxe mae,vuxe to

ca nun canta cchiù

che nun cantan ciû

Terra mia, terra toia

chi a taerä nu sta ciû

Vuxe mae,vuxe to

ca nun canta cchiù

Taera mae, taera to

'nterra nun sta cchiù

Vocia mea, voia toia

che nun cantan ciû

Vocia mia, voia toia

ca nun canta cchiù