Gryningssång

En sommarnatt

Varmen ligger tat

Sover och latt bedovar

Men Harald, han

Sover inte sott

Nagot hans somn berovar

Flickan brevid

Hon var natt och grann

Fager som manens strimma

Harald nervos

Vagar inte be

Om dansen i nattens timma

Dansen i nattens timma

Men nar solen tittar fram

Han langsamt stracker ut sin hand

Och tar henne itu sin famn

Att dansa i gryningens timma

Nar ljuset lyfter nattens fang

Och snarjer den med grybubssang

Han bju'r henne pa en svangom

Att dansa i gryningens timma

Att dansa i gryningens timma

Natten var mork

Men ar snart forbi

Gryningen ar pa ingang

Den lockar trollskt

Med farglekar i skyn

Att bjuda upp till solsang

Harald bestamt

Reser sig upp

Tar modet sitt till fanga

Tar ett andetag

Tanker tillbaks

Pa ensamma natter langa

Ensamma natter langa

Vyšlo na albech