Že sa nestydíte

Že sa nestydíte

Takto tady hépať

Měla by vás haňba

Po papuli lépať

Po papuli lépať

Po palici mlátiť

Aj mama aj tata

Měli by vás vrátiť

Šak to zavinili

Chlapci moji milí

To sů ti neřádi

Co tu za mnů stójí

Kdybyste je znali

Tajak jich neznáte

Polámanů grešlu

Už za ně nedáte

Kdybyste hledali

Sotva byste našli

Také muzikanty

Co k vám dneska došli

Hledijů jak svatí

Když jim spadne bibla

Už ani nepijů

Když tak enom z kýbla

Samé hovadiny

Do hlavy vám hnětů

Pravdu nepovíja

Ani když sa spletů

Že sa nestydíte

Nebuďte jak trůby

Nepovídajte ně

Že sa vám to lůbí