Zafúkané

1. Větr sněh zanésl z hor do polí,

já idu přes kopce, přes údolí,

idu k tvej dědině zatúlanej,

cestičky sněhem sú zafúkané.

R: Zafúkané, zafúkané, kolem mňa všecko je zafúkané.

Zafúkané, zafúkané, kolem mňa všecko je zafúkané.

2. Už vašu chalupu z dálky vidím,

srdce sa ozvalo, bit ho slyším,

snáď enom pár kroků mi zostává,

a budu u tvého okénka stát.

R: ... okénko k tobě je zafúkané.

MEZIHRA

3. Od tvého okna sa smutný vracám,

v závějoch zpátky dom cestu hledám,

spadl sněh na srdce zatúlané,

aj na mé stopy - sú zafúkané.

R: ... mé stopy k tobě sú zafúkané

MEZIHRA