Z ostudů su jedna ruka

Zašél sem si na kalíšek hen na náměstí

Lezu dovnitř g „Jožinovi″ : Vitaj, vašnosti

Dneskaj už ti nenaleju, daj si čelem vzad

Máš ich f sobě najméň deset, ber sa rači spat

R: Z ostudú su jedna ruka – co s tým nadělám

Gdyž ze ščéstím v jednom kusi enom smolu mám

Na co šahnu to sa sype, po tom není nic

Tož si říkám vystřelte mňa třeba na Měsíc

F pátek večér mňa to chytlo, z hospody sem šél

U slúpa sem honem čapl, gatě důle mjél

Pěkně sa to podařilo chcu sa začat smít

Policajt mi stál za řiťú, prý z ním mosím ít

R:

Fčera mi zas moja říká ať prý nakúpím

„Nakúpené″ bylo rychlo f tom vás nešidím

Na nocleh sem ale mosél ít zas k súsedom

Potřetí mňa f tomto týdni nepustila dom

R:

Vyšlo na albech