Vojna

1. Co tys mi, synečku, nasliboval,

když sis můj šáteček na vojnu bral,

že budeš vzpomínat, že budeš psát,

Dmi Ami E7 Ami

jak enom mohla jsem na tebe dát.

*: Šátek jsem složil a na srdce dal,

když jsem ho, cérečko, z tvej ruky vzal,

že budu vzpomínat, že budu psát,

Ami Emi H7 Emi

hned mi však kázali na stráži stát.

2. A já tu u okna sama stojím,

na tebe, synečku, přeca myslím,

aji budu vzpomínat, než půjdu spát,

že nekde máš jinú, budu sa bát.

*: Cérečko, a já sa hrozně bojím,

že už ťa snád nikdy neuvidím,

budeš mňa vzpomínat, než půjdeš spát,

ráno nás kázali do boja hnát.