Už sa mi o Tobě nezdává

Tam gdesi za Hájem stíny sú dlúhé

Mračniska veliké nad Garažíků

Hore na Hrušové mlhy sa derú

Tiché sú Těchlova

Tmavý je Baslovec

Z Baráka kraj nevidět

Fšecko sa stratilo

A nic sa nevracá

Tá těžká doba nám nastává

Už sa mi o Tobě nezdává

Tráva na stráňách dávno je zeschlá

Japka z jabloní důle spadané

Voda f potokoch zlú zimu čeká

Stichly aj Říčana

Tma ide z Kopanic

F Čamínkách zešedl svět

Fšecko sa stratilo

A nic sa nevracá

Tá těžká doba nám nastává

Už sa mi o Tobě nezdává

Vyšlo na albech