To sa nerozchodí

1. Když větr cérčiska na jaře rozcuchá,

srdce mi radosťú, radosťú zabúchá.

2. Když větr cérčiska na lícoch polechtá,

dycky si pod fúsy, pod fúsy zafrflám.

R: Ej, rycom ryc, teplo, horko, hic

horem-dolem po mě chodí,

tož to sa enom tak nerozchodí.

3. Když větr cérčiskám do blůzek zablúdí,

cosi sa ve mně hned, ve mně hned obudí.

4. Když sa větr cérčiskám kolem pasu zakrútí,

očiska valím jak, valím jak na púti.

R:

5. Když větr cérčiskám sukénky nadzvedá,

tož to sa v kuse furt, v kuse furt ohlédám.

6. Když větr cérčiskám pod sukňú zatančí,

všecko sa ve mně hned, ve mně hned rozjančí.

R: