Takú ti lištím

1. Když sem já byl ogara, tož to sem už od jara

po dědině přes plot lozil a tata mi vždycky hrozil:

R: [: Takú ti lištím, žes to neviděl,

že si až tak velký trúba, to sem nevěděl. :]

2. Pak mi bylo jedenásť, to sem já, Jan a Ignác

kúřili hen za trafikú, náš tata měl zlosť velikú:

R: [: Takú ti lištím, žes to neviděl,

že si až tak velký trúba, to sem nevěděl. :]

3. V sedmnácti Anděla hučala: su dospělá,

když sem sa s ňú potom ženil, tata enom zuby cenil:

4. Staříček mi při svaďbě řekli všecko po pravdě:

baže, tata tvůj jak ty byl, šak sa, synku, slyším dovčil:

R: [: Takú ti lištím, žes to neviděl,

že si až tak velký trúba, to sem nevěděl. :]