Šak máte nalété

R: Šak máte nalété, tož kam byste chodili,

sednite se na lavicu, co byste sa hónili,

ven by aj tak psa nevyhnál, vlak jede at po šestéj,

nahlédnite do kalíšků,šak máte nalété.

1. Co ste celí zaškňúření, co tak na mňa zízáte?

Ste jacísi zašklébení, ptám sa: co tak zhlédáte?

2. Cosi do vás dnes nic není, u dveří sa motáte,

ste jacísi olepení, říkám vám už popáté:

R: Šak máte nalété, ...

3. Jak gdyby tu blesk uhodíl, enom ticho po cestě,

už sem vám aj flašu hodíl, a tož sa z ňú potěšte.

4. Nechajte ten gzicht na indy, baže vám prd pasuje,

líznite si toť tej bryndy, koštnite, jak šmakuje.

R: Šak máte nalété, ...