Ovečka

R: Běžela ovečka

Hore do kopečka

A za ňů běžela

Malinká ovečka

Zdrhla puma do lesa

Z lesa puma nehne sa

Vlky, plky

Když houbaři do lesa

Po pumě zem slehne sa

Puma jedna

R:

Když houbaři jdou z lesa

Zdrhne puma do lesa

Puma jedna

Z lesa nikdy nehne sa

Po pumě zem slehne sa

Vlky, plky

R:

R:

Vyšlo na albech