Ogaři, ogaři

Ogaři, ogaři

Po cérkách sa ohlédáte!

Ogaři, ogaři

Pokoja im furt nedáte!

Lúbíja sa vám ty blúzky,

sukně nebo pančochy?

Ogaři, ogaři

O tom nemám potuchy

Gdyž idú g muzice

Jak slépky sa natřípáte

Ogaři, ogaři

Před něma sa nakrúcáte

Lúbíja sa vám ty blúzky,

sukně nebo střevíce?

Ogaři slyšet vás

Po dědině velice

Ogaři, ogaři

Že sa trocha nehaňbíte!

Vy jedny potfory

Na co vy hneď nemyslíte!

Nám sú fuk ty pěkné blúzky

ze fšeckýma sukňama

Enom jedno my chceme znat

Co je to tam pod něma

Nám sú fuk ty pěkné blúzky

ze fšeckýma sukňama

Enom jedno my chceme znat

Co je pod něma

Vyšlo na albech