Kurnikšopatožtone

1. Kerá sviňa mi to húkla až do pola

a u našeho najela nám do topola,

a kdo nám totkaj vyrval metrák řepy,

nevšimnút si toho, mosél bych byt leda slepý.

R: Kurnikšopatožtone, to je teda moc,

budem moset za starostú žádat o pomoc.

2. Starosta sa divně díve: co si hlúpý,

nepomožu, nemám lidi, hlavú krútí,

a prý příště, než sa naštvu, ať přemýšlám,

možná že sa ze všeckého vyplancem aj sám, jo!

R: [: Kurnikšopatožtone, to je teda moc,

budem moset až do Zlína žádat o pomoc. :]

3. Co sa budu táhat henkaj až na úřad,

hádat se tam, doprošovat, gdesi ňúrat,

súsed, ten má pěknú řepu, co sa budu s***,

dneska v noci vezmu táčka - už ho slyším řvat, jo!

R: Kurnikšopatožtone, to je teda moc,

bude moset za starostú žádat o pomoc.

R: Kurnikšopatožtone, to je teda moc,

bude moset až do Zlína žádat o pomoc.

R: [: Kurnikšopatožtone, to je teda moc! :]