Kácajú stromy

Kácajú stromy, kácajú

a furt ich není, není dosť

to snáď ty koruny padaju

enom tak někom pro radost.

Haluze už im sekajú

a smola kape, kape fest

to stromy ticho nařikajú

jakýsi divny, divny trest.

A pak ich řežú napoly

silný aj tenký. tenký kmeň

tých s pilú, tých hlava neboli

šak srdca tvrdnú na kameň.

Kácajú stromy, kácajú

Vyšlo na albech