Jarkův život

Od vartovně ke komolcu,

tam je slyšet cinkot zvoncu,

Jarek žene z pastviny,

od hory do dolony.

Dřív než slunko zapadne,

budů ovce scované,

psa uváže na šnůru,

potem jide za Jurů.

A až snijí kopec škvarků,

příde řada na kořalku,

a až noční zvon,

jích ženě oba dom.

A jak dojde k svojí Bětě,

dobře je mu na tom světě,

za odměnu za tu dřínu,

vleze si k ní po peřinu.