Hřbitovy ptáků

Ami

1. Jak krásné hledat to, co není,

za městem hřbitovy ptáků,

co zvedají oblohu.

Ami

2. Milují se vysoko a v letu,

psi na ně hledí přes dráty ze zahrad

a občas po nich někdo vystřelí.

Ami

3. Umírají v slunečních paprscích,

hoří jejich prach a nikdy nenajdeš místo,

kam letí ptáci umírat.

4.=1.

5.=3.

*: Nenajdeš místo, kam letí ptáci umírat ...